• 20 December 2012

  Vendim KMSHK

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Adem Gashit, drejtor ekzekutiv i IKD-së (Instituti i Kosovës për Drejtësi), kundër gazetës “Kosova Sot” Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 19 dhjetor 2012, pasi shqyrtoi ankesën e Adem Gashit,…

  Lexo më shumë
 • 20 December 2012

  Vendim KMSHK

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së dy zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme,Ramadan Thaqi dhe Arben Mustafa, kundër gazetës “Zëri”. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 19 dhjetor 2012, pasi shqyrtoi ankesën e dy zyrtarëve…

  Lexo më shumë
 • 20 December 2012

  Opinion KMSHK

  Opinion i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Sarah Maliqit nga Civil Rights Defenders, kundër portalit “Telegrafi.com” Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 19 dhjetor 2012, pasi shqyrtoi ankesën Sarah Maliqit nga Civil Rights Defenders kundër portalit telegrafi.com…

  Lexo më shumë
 • 8 November 2012

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së OJQ-së “Qendra për Paqe dhe Tolerancë, kundër gazetës “Zëri”

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së OJQ-së “Qendra për Paqe dhe Tolerancë, kundër gazetës “Zëri” Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës në mbledhjen e tij të mbajtur me datën 06 nëntor 2012, pasi shqyrtoi ankesën e OJQ-së “Qendra për Paqe dhe Tolerancë” kundër…

  Lexo më shumë
 • 8 November 2012

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës, kundër gazetës “Lajm”

  Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës, kundër gazetës “Lajm” Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës në mbledhjen e tij të mbajtur me datën 06 nëntor 2012, pasi shqyrtoi ankesën Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës…

  Lexo më shumë