24 March 2015

O nama

Savet za Stampu Kosova je jedno samo regulativno telo formirano od strane sektora pisanih media.Njegova misija zasnovana je na ubedjenjima Kodeksa za štampu Kosova.

Slobodna rec, pravo gradjana na punu i blagovremenu informisanost uz puno postovanje naseg kodeksa, predstavlja osnov na kojem deluje Savet za Stampu Kosova.Savet nema nikakvih amabicija da zameni sudove Kosova. Uz jaku volju da postane poverljivi forum pisanih medija i svojih citaoca , isti je nepristrasan organ od kojeg poticu nove ideje za sire upoznavanje novinara sa novim idejima etike i profesionalanog ponasanja novinara.

Kosovo nakon izlaska iz rata,pored ostalih problema, osim izgradnje zemlje, sa odredjenim potskocama svoju misao obogacuje na demokratskim principima.U ovom pravcu pisane mediji uvek su u centru paznje kao jedan znacajan stub za izgradnju demokratskog drustva.

Stoga pisite nam kad god smatrate da je neki list ili casopis Kosova, koji je inace nas clan objavljivanjem povredio nacela Kodeksa putem klevete ili uskratio prava da se pred javnim menjem iznese misljenje ili davanje odgovora.

Licno clanovi Saveta, novinari i ostali osudjuju svaki slucaj i odlucuju o meri.

Savet štampe Kosova
Imer Mushkolaj, Predsednik borda Saveta štampe Kosova
Nehat Islami, Direktor kancelarije Saveta štampe
Nora Behluli, Službenica za žalbe
Adresa: Rr. Garibaldi OB-1, HY-19, Nr. 12
10000 Priština
Republika Kosovo
Tel: +377 (0) 44 291 81
presscouncil.kosovo@gmail.com