10 March 2016

Nagrada EU

Poziv za učešće na konkursu za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo

Kosova 2017

 

Kontekst

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da unapredi vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori) i Turskoj.

Nagradu je ustanovio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo će se dodeljivati svake godine u svakoj od sedam zemalja u naredne tri godine: 2015. godine (nagrada za istraživačko novinarstvo i dostignuća u 2014. godini), 2016. godine (za dostignuća u 2015. godini) i 2017. godine (za dostignuća u 2016. godini).

Ukupan nagradni fond za svih sedam zemalja za sve tri godine iznosi 210 000 evra. Godišnji nagradni fond za svaku od zemalja je 10 000 evra; Svake godine u svakoj od zemalja biće nagrađeno od 1 do 3 novinara; Fond za pojedinačne nagrade iznosi od 3 000 do 5 000 evra.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija. Evropska komisija će nadgledati i odobravati svaki važan korak u procesu dodele nagrade.

 

Poziv za nominacije

Savet za štampu Kosova , kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, upućuje poziv za nominacije za nagradu za:

  • Istraživačke priče objavljene u periodu između 1. januara i 31. decembra 2016. godine, koje izveštavaju o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Kosova, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo mogu se nominovati priče koje su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Kosova: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

Za nagradu može biti nominovan novinar ili grupa novinara. Konkurs je otvoren za sve profesionalne novinare koji su zaposleni ili na neki drugi način angažovani u medijima (na primer, zaposleni na neodređeno vreme, honorarno angažovani/frelenseri, samostalni novinari ili slično).

Na osnovu odluke Evropske komisije, ovaj konkurs uvodi novu kategoriju, nagradu za najbolju priču mladog istraživačkog novinara. Mladi istraživački novinar takođe se kvalifikuje i za opštu nagradu.

Za nagradu se mogu nominovati istraživačke priče koje su objavljene ili emitovane u medijima u Kosova (namenjene publici u Kosova) na srpskom jeziku, jezicima manjina ili međunarodnim jezicima.

Nominacije za istraživačke priče objavljene u medijima u Kosova (namenjene publici u Kosova) koje nisu objavljene na srpskom jeziku treba da prati odgovarajući prevod na srpski jezik.

Nagradni fond u Kosova za 2017. godinu (za dostignuća u 2016 godini) iznosi 10 000 evra.

Do 3 najbolja učesnika će biti nagrađena.

Individualne nagrade kreću se u rasponu od 3 000 do 5 000 evra. Nagrada za kategoriju „najbolja priča mladog istraživačkog novinara“ iznosi 3000 evra.

Rok za podnošenje prijava je 05.04.2017.

Uputstvo za podnošenje prijava – nominacija

Formular A

Formular B

Za dodatne informacije obratite se: euaward@presscouncil-ks.org