20 March 2017

Mišljenje Saveta za štampu Kosova na žalbu Vuka Mitrovića protiv portala Radio Televizije Kosova

Savet za štampu Kosova na sastanku koji je održan 7. marta 2017. godine, razmotrio je žalbu Vuka Mitrovića protiv portala Radio Televizije Kosova, u vezi članka “Bivše srpske paravojne strukture, vojno manevrisanje na severu” koji je objavljen 27. januara 2017., i doneo je ovo:

 

MIŠLJENJE

 

 

 OBRAZLOŽENJE

 

Vuk Mitrović se žali da je u članku “Bivše srpske paravojne strukture, vojno manevrisanje na severu” objavljeno njegovo ime u kontekstu terorizma, i paravojnih grupacija koje deluju na severu Kosova. On tvrdi da on nije član spomenute nevladine organizacije koja se bavi nekim sportovima koji imitiraju oružje, niti poznaje ljudi iz fotografija koje je portal RTK-a objavio.

Razmatrajući ovu žalbu, Savet za štampu Kosova je imao na raspolaganje i izjavu policije Kosova u vezi tih sportskih vežbi na severu Kosova u kojima su učestvovali pripadnici kosovske policije i vojnici KFOR-a, kao i odluku nadležnog Ministarstva koja je povukla registraciju ove nevladine organizacije.

Savet za štampu Kosova je zaključio da je prekršeno Poglavlje II (Istinsko izveštavanje), pošto članak nije uspeo utvrditi činjenicama niti fotografijama ili na neki drugi način da je Vuk Mitrović član navedene nevladine organizacije, iako je Savet za štampu Kosova tražio od portala činjenice da bi potvrdili ono što navode o Mitroviću.

Takođe, portal Radio Televizije Kosova je prekršio i Poglavlje IV (Pravo na odgovor) pošto se nije uopšte obratio Vuku Mitroviću u vezi optužbi koje spominje ovaj članak.

Na osnovu gore navedenih razloga, odluka je doneta kao u klauzuli ovog mišljenja.

 

Savet za štampu Kosova