• 31 May 2016

  UNESCO supports capacity building of Press Council in Pristina

  UNESCO has organized a one-day training seminar for the staff members of the Secretariat of the Press Council of Kosovo (PCK) in Pristina on 16 May 2016. It was aimed to improve the drafting of PCK’s decisions when adjudicating complaints regarding potential violation of the professional code of ethics. "Our…

  Lexo më shumë
 • 31 May 2016

  KMShK merr vendim për tri ankesa

  Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, pasi shqyrtoi ankesën e Tinka Kurtit kundër portalit të RTK-së dhe portalit Infopress lidhur me artikullin “Tinka Kurti fshehu me muaj Dardan Molliqajn dhe Albin Kurtin”, konstatoi se është shkelur Kreu II (Raportimi i së vërtetës), Kreu IV (E…

  Lexo më shumë
 • 26 May 2016

  Publikohet Doracaku i Rasteve Kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut për Gazetarë

  Doracaku ofron një përmbledhje të rasteve kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut në fushën e të drejtës për qasje në dokumente publike, të drejtës së mbrojtjes së burimeve të gazetarëve dhe mbrojtjes së sinjalizuesve. Përmbledhja prej 27 rastesh synon të ndihmojë profesionistët e mediave, gjykatësit, prokurorët, policët…

  Lexo më shumë
 • 6 May 2016

  Ndarja e Ҫmimit të BE-së për gazetarinë hulumtuese

  Të premten, më 6 maj 2016, në Prishtinë, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës ndau 3 çmime të BE-së për gazetarinë hulumtuese. Ҫmimi i parë iu nda Besnik Krasniqit dhe Ganimet Klaiqit, gazetarë në gazetën Koha Ditore, për storien hulumtuese “Universiteti ilegal “diplomatik””. Këtë çmim fituesve ua dorëzoi Samuel…

  Lexo më shumë
 • 28 May 2015

  Thirrje për aplikim për storie hulumtuese në mediat e Europës Juglindore

  Parteneriteti i Europës Juglindore Observatori i Mediave (SEE Media Observatory) shpall konkurs për aplikacione për gazetarët hulumtues me qëllim të zbulimit të praktikave të korrupsionit që e cënojnë funksionimin e duhur të mediave të lira, të pavarura, pluraliste dhe të qëndrueshme në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të…

  Lexo më shumë