Adresa: Rr. Garibaldi OB-1, HY-19, Nr. 12
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +381 (0) 38 739 398

Email: presscouncil.kosovo@gmail.com