News

 • logoKMShK
  29 September 2016

  Press Council of Kosovo updates its statute

  In April 2016, Press Council of Kosovo, with the support of UNESCO’s project: “Building Trust in Media in South East Europe and Turkey” funded by the European Commission established a working group made of Board members and Office with the aim to review and update the existing statute of Press…

  Read more
 • EU_Award_EN
  11 March 2016

  Invitation for nominations for EU Award for Investigative Journalism

  Press Council of Kosovo as a member of the regional partnership of civil society organisations which is administering the EU award for investigative journalism is seeking for nominations for the award for: Investigative stories published between 1 January – 31 December 2015 reporting on societal issues related to abuse of…

  Read more
 • 16sept2015-2
  17 September 2015

  ONLINE MEDIA SELF-REGULATION

  The rapid progress of technology has shaken the roots of different aspects of social life. The journalism was not an exception. A lot of well-known international newspaper outlets switched to online versions. In Kosovo too, the newspapers such as Gazeta Express, Tribuna and a couple of other newspaper outlets switched…

  Read more

File a Complaint

Vetërregullimi i mediave të shkruara dhe elektronike nuk do të arrihej pa rolin e lexuesve dhe vizitorëve të këtyre mediave.

Dërgimi i ankesave kundër gazetarisë joprofesionale, e cila nuk respekton Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës, njëherit mbron lirinë e fjalës dhe të drejtën për të vërtetën.

Si të parashtroni një ankesë?

Ankesën në KMSHK mund ta dërgoni me shkrim, përmes postës së rregullt ose postës elektronike. Kërkohet që ta cekni mediumit kundër të cilit ankoheni, shkrimin, datën e botimit të shkrimit si dhe ku mendoni se mediumi në rastin tuaj ka shkelur Kodin e Mediave...

File a Complaint File a Complaint