Lajme

 • Kursi per Gazetari_D1_027_Web
  21 May 2015

  Përparësitë dhe sfidat e gazetarisë online

  Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës për tri ditë me radhë, nga 19 deri 21 maj, organizoi shkollën tradicionale të etikës së gazetarisë për studentët e gazetarisë të Universitetit të Prishtinës, Kolegjit AAB dhe UBT. Në temën “Ҫka e dallon lajmin, opinionin dhe komentin” ligjëroi prof. Ibrahim Berisha, profesor…

  Lexo më shumë
 • MO logo 3
  7 May 2015

  Thirrje për aplikim për storie hulumtuese në mediat e Europës Juglindore

  Parteneriteti i Europës Juglindore Observatori i Mediave (SEE Media Observatory)  shpall konkurs për aplikacione për gazetarët hulumtues me qëllim të zbulimit të praktikave të korrupsionit që e cënojnë funksionimin e duhur të mediave të lira, të pavarura, pluraliste dhe të qëndrueshme në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të…

  Lexo më shumë
 • unesco riga
  6 May 2015

  Nevojat dhe sfidat e Këshillëve të Mediave në Europën Juglindore

  Këshillët e Mediave të Shkruara të Europës Juglindore po ballafaqohen me sfida të shumta gjatë punës së tyre në ngritjen e standardeve profesionale dhe në forcimin e pozitës së tyre në gazetari. Për t’i adresuar këto çështje, UNESCO ka bërë një raport parashikues rreth nevojave të tanishme të secilit Këshill…

  Lexo më shumë

Parashtro ankesën

Vetërregullimi i mediave të shkruara dhe elektronike nuk do të arrihej pa rolin e lexuesve dhe vizitorëve të këtyre mediave.

Dërgimi i ankesave kundër gazetarisë joprofesionale, e cila nuk respekton Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës, njëherit mbron lirinë e fjalës dhe të drejtën për të vërtetën.

Si të parashtroni një ankesë?

Ankesën në KMSHK mund ta dërgoni me shkrim, përmes postës së rregullt ose postës elektronike. Kërkohet që ta cekni mediumit kundër të cilit ankoheni, shkrimin, datën e botimit të shkrimit si dhe ku mendoni se mediumi në rastin tuaj ka shkelur Kodin e Mediave...

Parashtro ankesën Parashtro ankesën