Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës është një trup vetë-rregullativ i formuar për dhe nga sektori i mediave të shkruara. Misioni i tij mbështetet mbi bindjet e Kodit të Mirësjelljes.

Fjala e lirë, e drejta e qytetarëve për t’u informuar  plotësisht, me kohë dhe respektimi në tërësi i kodit etik te gazetarisë sonë, janë baza mbi te cilat vepron KMSHK. KMSHK nuk ka ambicie që të zëvendësoje gjyqet në Kosovë, por me vullnet qe të behet një forum i besueshëm për mediat e shkruara dhe lexuesit e tyre, i paanshëm  dhe organ nga i cili burojnë ide te reja për të brumosur gazetaret me njohuri sa me të gjera të etikes së profesionit tonë.

Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes

Ligji për qasje në dokumente publike

Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë

Partnerët:

Donatoret Donatoret Donatoret Donatoret Donatoret Donatoret Kfos

Vendimet

Opinion i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Komunës së Drenasit kundër portaleve: koha.net, telegrafi.com, time.ikub.al, zeri.info, forum-al.com, zeriiqytetarit.com, ina-online.ne 08.07.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 27 qershor 2014, pasi shqyrtoi ankesën e Komunës së Drenasit kundër portaleve: koha.net, telegrafi.com, time.ikub.al, zeri.info, forum-al.com, zeriiqytetarit.com të cilët ribotuan një lajm nga portali ina-online.net me titull: “Adem Jashari harrohet në Drenas”, nxori këtë

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së z. Riza Smaka kundër gazetës “Kosova Sot” 02.06.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 27 maj 2014, pasi shqyrtoi ankesën e prof. dr. Riza Smaka nga Prishtina kundër gazetës ”Kosova Sot” lidhur me artikullin: “’Peshqit mëdhenj’ nuk i kap grepi i prokurorit” të datës 7 prill 2014, nxori këtë

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së z. Adonis Tahiri kundër gazetës “Express” 02.06.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 27 maj 2014, pasi shqyrtoi ankesën e z. Adonis Tahiri

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së dr. Blerim Syla gazetës “Zëri” 02.06.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 27 maj 2014, pasi shqyrtoi ankesën e dr. Blerim Syla, kryetar i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë të Kosovës kundër gazetës ”Zëri” lidhur me artikullin: “Blen banesë me para të sindikatës” të botuar me 14.04.2014 dhe artikullin: “Hetimet për banesën 110 mijë euro” të botuar me 15.04.2014, nxori këtë

më shumë...
Lajm Bota Sot Zëri Tan Haber MM Kosova Sot Kosovo2.0 Epoka e Re Kosovapress infosot Koha Ditore Kosovalive Gazeta Express Alem

Search

Lajmet

Kumtesë për media 01.07.2014

Etika dhe profesionalizmi në gazetari ishte temë kyçe e punëtorisë së Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, me mbështetje nga Ambasada Britanike në Prishtinë. Në këtë ngjarje me rëndësi për gazetarët e rajonit të Prizrenit hyrjen dhe mirëseardhjen drejtuar gazetarëve dhe pjesëmarrësve tjerë të pranishëm e dhanë Nehat Islami, drejtor i zyres së KMShK-së, si dhe Fisnik Minci, gazetar me përvojë i këtij qyteti.

më shumë...

Kumtesë për media 27.06.2014

Me 26 qershor, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, i mbështetur nga Ambasada britanike në Prishtinë, në Gjakovë organizoi punëtorinë mbi etikën e gazetarisë me theks të veçantë në vetërregullimin e medias si dhe mbi sfidat që kanë të bëjnë me huazime të paautorizuara të shkrimeve nga ana e mediumeve në Kosovë.

më shumë...